w naszej ofercie: 14270 imprez, 14564 terminy!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Białoruskie Kresy
Wszystko o tej ofercie wie:

BIAŁORUSKIE KRESY

Autokarowa pielgrzymka na Białoruś, 8 dni

Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (HB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
194773505
oferta w pdf
    • Szczegóły oferty
    • Zadaj pytanie
    • Oceń ofertę (Ocen: 0)
    • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE

Autokarowa pielgrzymka na BIAŁORUŚ – 8 dni
"Białoruskie Kresy"
TAM, GDZIE KOCHAJĄ MICKIEWICZA, ORZESZKOWĄ i KOŚCIUSZKĘ
Bogaty program zwiedzania:
Grodno – Szczuczyn – Stare Wasiliszki – Murowanka – Trokiele – Nowogródek - Mir – Mińsk – Nieśwież – Zaosie – Baranowicze Żyrowice – Różana - Mereczowszczyzna – Pińsk – Janów Poleski – Kobryń – Brześć 
Grupie będzie towarzyszył pilot i Kapłan.
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
Dzień 1: Katowice, Grodno
Bardzo wcześnie rano spotkamy się na wyznaczonym parkingu w Katowicach, skąd udamy się w kierunku granicy polsko-białoruskiej.  Po południu dotrzemy do przejścia granicznego w Kuźnicy-Białostockiej, gdzie przekroczymy granicę oraz poddamy się odprawie paszportowo-celnej. Wieczorem przyjedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg w Grodnie.
Dzień 2: Grodno
Po śniadaniu przejedziemy do Grodna - miasta katedr, zamków i pałaców królewskich. Zobaczymy Górę Zamkową, gdzie wznosi się ”Stary Zamek” będący XVI w. rezydencją króla Stefana Batorego oraz wybudowany w połowie XVIII w. ”Nowy Zamek” – miejsce posiedzeń sejmów generalnych Rzeczypospolitej (miejsce podpisania II i III rozbioru Polski oraz miejsce śmierci króla Poniatowskiego). Następnie udamy się na rynek, gdzie znajduje się wspaniała barokowa Bazylika Katedralna, słynąca z maleńkiej ikony Matki Bożej Kongregackiej, zobaczymy również barokowy kościół Bernardynów, urokliwy klasztor Franciszkanów, średniowieczną cerkiew Św. Borysa i Gleba, Synagogę, Sobór Opieki Matki Bożej oraz muzeum Elizy Orzeszkowej. Jeżeli pogoda pozwoli, po południu udamy się w sentymentalna podróż do Bohatyrowiczów na grób Jana i Cecylii, bohaterów „Nad Niemnem” oraz mogiłę powstańców styczniowych. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Szczuczyn – Stare Wasiliszki – Murowanka – Trokiele
Rano po śniadaniu udamy się do Szczuczyna, gdzie nawiedzimy kościół p.w. św. Teresy oraz zespół pałacowy rodu Druckich-Lubeckich. Następnie przejedziemy do Starych Wasiliszek – wieś, w której urodził się Czesław Niemen (Wydrzycki) – piosenkarz i autor niezapomnianych przebojów. Odwiedzimy dom rodzinny artysty oraz kościół, do którego uczęszczał. Kolejnym przystankiem będzie obronna cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance, która stanowi jeden z najcenniejszych przykładów architektury gotyckiej. Na koniec udamy się do Trokieli, gdzie nawiedzimy malutkie, diecezjalne Sanktuarium Maryjne, w którym czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Trokielskiej. Wieczorem przejedziemy na obiadokolacje i nocleg.
Dzień 4: Nowogródek – Mir – Mińsk
Po śniadaniu przejedziemy do Nowogródka– miejsca dzieciństwa i młodości Adama Mickiewicza. Zobaczymy m.in.: górę zamkową z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny zw. Farną Witoldową, będący miejscem ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz chrztu A. Mickiewicza, późnogotycki sobór św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów pw. św. Michała oraz dworek Adama Mickiewicza, w którym obecnie mieści się muzeum poety. Następnie wyruszymy do Miru, w którym wznosi się jeden z najcenniejszych zabytków gotycko – renesansowych Białorusi. po drodze zatrzymując się na chwilę nad jez. Świteź. Według ludowych legend miała w nim mieszkać rusałka, której imię stało się inspiracją do napisania przez Mickiewicza ballady ”Świtezianka”. W Mirze zobaczymy zespół zamkowo-parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w ”Panu Tadeuszu”. Znajduje się on na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Następnie przejedziemy do Mińska – stolicy Białorusi. Zatrzymamy się w miejscu szczególnym tj. w Kuropatach. To miejsce w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 30 XX w. Głównymi ofiarami byli Polacy, Białorusini i Żydzi. Stąd przejedziemy główną arterią i najdłuższą drogą białoruskiej stolicy, czyli Prospektem Niepodległości, przy którym znajduje się kościół Świętych Szymona i Heleny zwany „Czerwonym Kościołem” oraz 40-metrowy obelisk na Placu Zwycięstwa. Kompleks budynków prospektu ulic pretenduje do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: Mińsk – Nieśwież – Zaosie – Baranowicze
Po śniadaniu udamy się na dalsze zwiedzanie Mińska. Wizytówką stolicy są; Górne Miasto – serce starego Mińska, gdzie znajdują się dwie główne świątynie białoruskiej stolicy: prawosławny Sobór Duchu Świętego z cudownym obrazem MB Mińskiej oraz katolicka Archikatedra NMP, dwór Wańkowiczów, w którym znajduje się muzeum malarza, przytulne Trojeckie Przedmieście, śnieżnobiały ratusz na Placu Swobody. Stąd udamy się do Nieświeża, gdzie wznosi się jedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej - zamek książęcy Radziwiłłów. Jest zabytkiem o bogatej i barwnej historii wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy również kościół Bożego Ciała wraz z wieżą zamkową, ratusz z sukiennicami, Kamienicę Gdańską czy Bramę Słucką. Następnie przejedziemy do Zaosia, miejsca, w którym urodził się największy polski poeta romantyczny - Adam Mickiewicz. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: Żyrowice – Różana – Mereczowszczyzna 
Po śniadaniu przejedziemy do prawosławnego Monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach. Został on ufundowany w celu upamiętnienia objawienia maryjnego, jakie miało miejsce w 1470 r.  W centralnej części Sobór Uspienskiego, znajduje się maleńki, cudowny wizerunek Żyrowickiej Bogarodzicy, znaleziony przez dwóch pastuszków na drzewie gruszy. Słynący łaskami obraz, czczony zarówno przez prawosławnych, rzymskich katolików jak i unitów, od wieków stanowi cel licznych pielgrzymek. Stąd udamy się do miejscowości Różana - gniazda rodowego Sapiehów. Zobaczymy ruiny wspaniałej XVIII w. rezydencji wybudowanej w stylu klasycyzującego baroku. Jej wielkość i rozmach z jaką została zbudowana zapiera dech w piersiach nawet dziś, choć pałac został niemal całkowicie zniszczony. Wielokrotnie odbudowywany był jednym z największych pałaców Rzeczypospolitej. Pałac jest odnawiany dzięki funduszom UE. Następnie udamy się do Kosowa Poleskiego, a ściślej do Mereczowszczyzny, gdzie mieści się rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, w którym przyszedł na świat i spędził pierwsze lata swojej młodości. Wieczorem przejedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 7: Pińsk – Janów Poleski – Kobryń
Rano po niadaniu damy się do liczącego ponad tysiąc lat Pińska, nieformalnej stolicy Polesia. Pokażemy zachowane najważniejsze zabytki miasta min.: monumentalny gmach kolegium i kościół Jezuitów, katedralny kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, pałac Butrymowiczów czy sobór św. Barbary, dawny kościół Bernardynów. Kolejnym przystankiem naszej pielgrzymki, będzie Janów Poleski – miejsce męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli w 1657r. W miejscu pojmania Andrzeja Boboli ustawiono obok siebie krzyże pojednania: prawosławny i katolicki. Miejsce śmierci świętego to obecnie plac, przy którym stoi cerkiew i kościół p.w. Świętego Krzyża. Nawiedzimy ten kościół, w którym pielęgnowany jest kult Świętego W jednym z kątów ogrodzenia kościoła wybudowana jest nieduża kapliczka odpowiadająca miejscu egzekucji św. Andrzeja Boboli, a sama kaplica jest poświęcona temu wydarzeniu. Kierując się do hotelu zatrzymamy się na chwilę na starym cmentarzu katolickim w Kobryniu, gdzie znajduje się m.in. nagrobek rodziny Mickiewiczów, w którym spoczywają Aleksander Mickiewicz z żoną Teresą Terajewicz i synem Franciszkiem. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg.
Dzień 8: Brześć – powrót do Katowic
Po śniadaniu pokłonimy się Matce Bożej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Brzeskiej – Matki-Zbawicielki, który jest kopią obrazu Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Nasze zwiedzanie Białorusi zakończymy w Twierdzy Brzeskiej. Po Powstaniu Listopadowym, car Mikołaj I rozwścieczony polską rewoltą wydał rozkaz zburzenia miasta i wybudowania na jego obszarze, potężnej twierdzy. Zobaczymy: zachowane fragmenty koszar, bramę zbudowaną ze specjalnego gatunku cegły odpornej na ostrzał,  dwie odrestaurowane cerkwie oraz ekspozycję pojazdów pancernych z lat II WŚ. Stąd udamy się na granicę polsko-białoruską. Po przekroczeniu granicy wyruszymy w drogę powrotną. Planowany powrót przewidziany jest w godzinach późnowieczornych.
WAŻNE INFORMACJE:
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedanych obiektów. 
- PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO PASZPORTU.
- Oferta dla grupy min. 46 osób. 
Autokarowa pielgrzymka na BIAŁORUŚ – 8 dni

"Białoruskie Kresy"


TAM, GDZIE KOCHAJĄ MICKIEWICZA, ORZESZKOWĄ i KOŚCIUSZKĘ

Bogaty program zwiedzania:
Grodno – Szczuczyn – Stare Wasiliszki – Murowanka – Trokiele – Nowogródek - Mir – Mińsk – Nieśwież – Zaosie – Baranowicze Żyrowice – Różana - Mereczowszczyzna – Pińsk – Janów Poleski – Kobryń – Brześć 

Grupie będzie towarzyszył pilot i Kapłan.


RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI

Dzień 1: Katowice, Grodno

Bardzo wcześnie rano spotkamy się na wyznaczonym parkingu w Katowicach, skąd udamy się w kierunku granicy polsko-białoruskiej.  Po południu dotrzemy do przejścia granicznego w Kuźnicy-Białostockiej, gdzie przekroczymy granicę oraz poddamy się odprawie paszportowo-celnej. Wieczorem przyjedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg w Grodnie.

Dzień 2: Grodno
Po śniadaniu przejedziemy do Grodna - miasta katedr, zamków i pałaców królewskich. Zobaczymy Górę Zamkową, gdzie wznosi się ”Stary Zamek” będący XVI w. rezydencją króla Stefana Batorego oraz wybudowany w połowie XVIII w. ”Nowy Zamek” – miejsce posiedzeń sejmów generalnych Rzeczypospolitej (miejsce podpisania II i III rozbioru Polski oraz miejsce śmierci króla Poniatowskiego). Następnie udamy się na rynek, gdzie znajduje się wspaniała barokowa Bazylika Katedralna, słynąca z maleńkiej ikony Matki Bożej Kongregackiej, zobaczymy również barokowy kościół Bernardynów, urokliwy klasztor Franciszkanów, średniowieczną cerkiew Św. Borysa i Gleba, Synagogę, Sobór Opieki Matki Bożej oraz muzeum Elizy Orzeszkowej. Jeżeli pogoda pozwoli, po południu udamy się w sentymentalna podróż do Bohatyrowiczów na grób Jana i Cecylii, bohaterów „Nad Niemnem” oraz mogiłę powstańców styczniowych. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Szczuczyn – Stare Wasiliszki – Murowanka – Trokiele
Rano po śniadaniu udamy się do Szczuczyna, gdzie nawiedzimy kościół p.w. św. Teresy oraz zespół pałacowy rodu Druckich-Lubeckich. Następnie przejedziemy do Starych Wasiliszek – wieś, w której urodził się Czesław Niemen (Wydrzycki) – piosenkarz i autor niezapomnianych przebojów. Odwiedzimy dom rodzinny artysty oraz kościół, do którego uczęszczał. Kolejnym przystankiem będzie obronna cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance, która stanowi jeden z najcenniejszych przykładów architektury gotyckiej. Na koniec udamy się do Trokieli, gdzie nawiedzimy malutkie, diecezjalne Sanktuarium Maryjne, w którym czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Trokielskiej. Wieczorem przejedziemy na obiadokolacje i nocleg.

Dzień 4: Nowogródek – Mir – Mińsk
Po śniadaniu przejedziemy do Nowogródka– miejsca dzieciństwa i młodości Adama Mickiewicza. Zobaczymy m.in.: górę zamkową z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny zw. Farną Witoldową, będący miejscem ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz chrztu A. Mickiewicza, późnogotycki sobór św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów pw. św. Michała oraz dworek Adama Mickiewicza, w którym obecnie mieści się muzeum poety. Następnie wyruszymy do Miru, w którym wznosi się jeden z najcenniejszych zabytków gotycko – renesansowych Białorusi. po drodze zatrzymując się na chwilę nad jez. Świteź. Według ludowych legend miała w nim mieszkać rusałka, której imię stało się inspiracją do napisania przez Mickiewicza ballady ”Świtezianka”. W Mirze zobaczymy zespół zamkowo-parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w ”Panu Tadeuszu”. Znajduje się on na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Następnie przejedziemy do Mińska – stolicy Białorusi. Zatrzymamy się w miejscu szczególnym tj. w Kuropatach. To miejsce w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 30 XX w. Głównymi ofiarami byli Polacy, Białorusini i Żydzi. Stąd przejedziemy główną arterią i najdłuższą drogą białoruskiej stolicy, czyli Prospektem Niepodległości, przy którym znajduje się kościół Świętych Szymona i Heleny zwany „Czerwonym Kościołem” oraz 40-metrowy obelisk na Placu Zwycięstwa. Kompleks budynków prospektu ulic pretenduje do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: Mińsk – Nieśwież – Zaosie – Baranowicze
Po śniadaniu udamy się na dalsze zwiedzanie Mińska. Wizytówką stolicy są; Górne Miasto – serce starego Mińska, gdzie znajdują się dwie główne świątynie białoruskiej stolicy: prawosławny Sobór Duchu Świętego z cudownym obrazem MB Mińskiej oraz katolicka Archikatedra NMP, dwór Wańkowiczów, w którym znajduje się muzeum malarza, przytulne Trojeckie Przedmieście, śnieżnobiały ratusz na Placu Swobody. Stąd udamy się do Nieświeża, gdzie wznosi się jedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej - zamek książęcy Radziwiłłów. Jest zabytkiem o bogatej i barwnej historii wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy również kościół Bożego Ciała wraz z wieżą zamkową, ratusz z sukiennicami, Kamienicę Gdańską czy Bramę Słucką. Następnie przejedziemy do Zaosia, miejsca, w którym urodził się największy polski poeta romantyczny - Adam Mickiewicz. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: Żyrowice – Różana – Mereczowszczyzna 
Po śniadaniu przejedziemy do prawosławnego Monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach. Został on ufundowany w celu upamiętnienia objawienia maryjnego, jakie miało miejsce w 1470 r.  W centralnej części Sobór Uspienskiego, znajduje się maleńki, cudowny wizerunek Żyrowickiej Bogarodzicy, znaleziony przez dwóch pastuszków na drzewie gruszy. Słynący łaskami obraz, czczony zarówno przez prawosławnych, rzymskich katolików jak i unitów, od wieków stanowi cel licznych pielgrzymek. Stąd udamy się do miejscowości Różana - gniazda rodowego Sapiehów. Zobaczymy ruiny wspaniałej XVIII w. rezydencji wybudowanej w stylu klasycyzującego baroku. Jej wielkość i rozmach z jaką została zbudowana zapiera dech w piersiach nawet dziś, choć pałac został niemal całkowicie zniszczony. Wielokrotnie odbudowywany był jednym z największych pałaców Rzeczypospolitej. Pałac jest odnawiany dzięki funduszom UE. Następnie udamy się do Kosowa Poleskiego, a ściślej do Mereczowszczyzny, gdzie mieści się rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, w którym przyszedł na świat i spędził pierwsze lata swojej młodości. Wieczorem przejedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7: Pińsk – Janów Poleski – Kobryń
Rano po niadaniu damy się do liczącego ponad tysiąc lat Pińska, nieformalnej stolicy Polesia. Pokażemy zachowane najważniejsze zabytki miasta min.: monumentalny gmach kolegium i kościół Jezuitów, katedralny kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, pałac Butrymowiczów czy sobór św. Barbary, dawny kościół Bernardynów. Kolejnym przystankiem naszej pielgrzymki, będzie Janów Poleski – miejsce męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli w 1657r. W miejscu pojmania Andrzeja Boboli ustawiono obok siebie krzyże pojednania: prawosławny i katolicki. Miejsce śmierci świętego to obecnie plac, przy którym stoi cerkiew i kościół p.w. Świętego Krzyża. Nawiedzimy ten kościół, w którym pielęgnowany jest kult Świętego W jednym z kątów ogrodzenia kościoła wybudowana jest nieduża kapliczka odpowiadająca miejscu egzekucji św. Andrzeja Boboli, a sama kaplica jest poświęcona temu wydarzeniu. Kierując się do hotelu zatrzymamy się na chwilę na starym cmentarzu katolickim w Kobryniu, gdzie znajduje się m.in. nagrobek rodziny Mickiewiczów, w którym spoczywają Aleksander Mickiewicz z żoną Teresą Terajewicz i synem Franciszkiem. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg.

Dzień 8: Brześć – powrót do Katowic
Po śniadaniu pokłonimy się Matce Bożej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Brzeskiej – Matki-Zbawicielki, który jest kopią obrazu Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Nasze zwiedzanie Białorusi zakończymy w Twierdzy Brzeskiej. Po Powstaniu Listopadowym, car Mikołaj I rozwścieczony polską rewoltą wydał rozkaz zburzenia miasta i wybudowania na jego obszarze, potężnej twierdzy. Zobaczymy: zachowane fragmenty koszar, bramę zbudowaną ze specjalnego gatunku cegły odpornej na ostrzał,  dwie odrestaurowane cerkwie oraz ekspozycję pojazdów pancernych z lat II WŚ. Stąd udamy się na granicę polsko-białoruską. Po przekroczeniu granicy wyruszymy w drogę powrotną. Planowany powrót przewidziany jest w godzinach późnowieczornych.

WAŻNE INFORMACJE:
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedanych obiektów. 
- PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO PASZPORTU.
- Oferta dla grupy min. 46 osób. 

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

Prześlij do nas Zapytanie lub zadzwoń +48 12 648 99 77, 647 11 88, 647 22 66
a przedstawimy Ci aktualnę ofertę cenową i dostępne wolne terminy.

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji : Dopłata 3,9% od sumy
Dopłata do pokoju 1-osobowego : Dopłata 650 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

7 NOCLEGÓW W HOTELACH/PENSJONATACH/DWORKACH/DOMACH PIELGRZYMA (pokoje 2 osobowe z łazienkami);

Wyżywienie

śniadanie i obiadokolacja (HB)

WYŻYWIENIE:  7 śniadań, 7 obiadokolacji;

Transport

Przyjazdy/Odjazdy

Autokar

Miejscowość
Katowice

Cena zawiera

• PRZEJAZD AUTOKAREM (klimatyzacja, barek we własnym zakresie, video, wc, nowoczesne rozkładane fotele);
• 7 NOCLEGÓW W HOTELACH/PENSJONATACH/DWORKACH/DOMACH PIELGRZYMA (pokoje 2 osobowe z łazienkami);
• WYŻYWIENIE:  7 śniadań, 7 obiadokolacji;
• UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA (NNW na kwotę 7000 PLN+ KL na kwotę 10 000 EUR);
• OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA,
• PROGRAM ZWIEDZANIA,
• OBOWIĄZKOWĄ OPŁATĘ NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY,
• PODATEK VAT.
• PRZEJAZD AUTOKAREM (klimatyzacja, barek we własnym zakresie, video, wc, nowoczesne rozkładane fotele);
• 7 NOCLEGÓW W HOTELACH/PENSJONATACH/DWORKACH/DOMACH PIELGRZYMA (pokoje 2 osobowe z łazienkami);
• WYŻYWIENIE:  7 śniadań, 7 obiadokolacji;
• UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA (NNW na kwotę 7000 PLN+ KL na kwotę 10 000 EUR);
• OPIEKA DOŚWIADCZONEGO PILOTA,
• PROGRAM ZWIEDZANIA,
• OBOWIĄZKOWĄ OPŁATĘ NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY,
• PODATEK VAT.

Cena nie zawiera

• białoruskiej wizy – około 30 Euro (dokumenty potrzebne do otrzymania wizy na Białoruś to: paszport – ważny min. 6 miesięcy, kolorowe zdjęcie, wypełniony wniosek wizowy);
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek podczas zwiedzania, taksy klimatycznej, dodatkowych opłat podczas realizacji programu  – około  70 Euro  od osoby (płatne u pilota w autokarze i rozliczane na koniec pielgrzymki z organizatorem grupy);
• napoi do obiadokolacji;
• dopłaty do pokoju 1-osobowego (650 zł);
• dodatkowego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 3,9 % kwoty pielgrzymki, płatne tylko w dniu zapisu; 
• wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie.
• białoruskiej wizy – około 30 Euro (dokumenty potrzebne do otrzymania wizy na Białoruś to: paszport – ważny min. 6 miesięcy, kolorowe zdjęcie, wypełniony wniosek wizowy);
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek podczas zwiedzania, taksy klimatycznej, dodatkowych opłat podczas realizacji programu  – około  70 Euro  od osoby (płatne u pilota w autokarze i rozliczane na koniec pielgrzymki z organizatorem grupy);
• napoi do obiadokolacji;
• dopłaty do pokoju 1-osobowego (650 zł);
• dodatkowego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 3,9 % kwoty pielgrzymki, płatne tylko w dniu zapisu; 
• wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie.

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
biuro@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.